Υγρόφιλες κοινότητες με υψηλές πόες (κωδ. 6430+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 6430 Ονομασία Υγρόφιλες κοινότητες με υψηλές πόες  – Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 6430 περιλαμβάνει φυτοκοινωνίες υψηλών ποών σε ορεινές περιοχές (σ παρόχθιες και κράσπεδα πηγών). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 6430 απαντάται…

Ελληνικά υπερμεσογειακά υγρά ποολίβαδα (κωδ. G645-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου G645 – Ονομασία Ελληνικά υπερμεσογειακά υγρά ποολίβαδα Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου G645 περιλαμβάνει μεσο-υγρόφιλα ποολίβαδα σε αλλουβιακούς ή άλλους σταθμούς υψηλής στάθμης νερού, ιδιαίτερα στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οικολογικές συνθήκες To υπόστρωμα στο οποίο εμφανίζεται ο τύπος οικοτόπου G645 είναι κατά κανόνα…