Βότρυς

Βότρυς είναι μη διακλαδιζόμενη ταξιανθία, που έχει κεντρικό επιμήκη άξονα στον οποίο υπάρχουν ποδισκοφόρα, πλάγια άνθη που ωριμάζουν σταδιακά από τη βάση προς την κορυφή.