Βολβοί

Τι είναι Είναι υπόγειοι, ογκώδεις, αποταμιευτικοί και φυλλοφόροι βλαστοί με έντονη διαφοροποίηση. Η αποταμίευση βέβαια δεν γίνεται από το στέλεχος του υποβαθμισμένου βλαστικού άξονα αλλά από τα μεταμορφωμένα φύλλα (χιτώνες) που τον περιβάλλουν. Αυτά εκφύονται από τη βάση του μικρού βλαστού, διατάσσονται γύρω του σε πυκνούς, συγκεντρικούς δακτυλίους και συγκροτούν το κύριο σώμα του βολβού.…