Βορειοανατολικό άκρο Κρήτης: Διονυσάδες, Ελάσα και χερσόνησος Σίδερο (Άκρα Μαύρο Μούρι – Βάι – Άκρα Πλάκας) και θαλάσσια ζώνη (GR4320006)

Κωδικός GR4320006 Ονομασία περιοχής Natura 2000 VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS: DIONYSADES, ELASA KAI CHERSONISOS SIDERO (AKRA MAVRO MOURI – VAI – AKRA PLAKAS) KAI THALASSIA ZONI – ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΑΔΕΣ, ΕΛΑΣΑ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΔΕΡΟ (ΑΚΡΑ ΜΑΥΡΟ ΜΟΥΡΙ – ΒΑΪ – ΑΚΡΑ ΠΛΑΚΑΣ) ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ Έκταση 39415.76 ha Περιοχή Κρήτη Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Κεντρικής-Ανατολικής…

Φοινικοδάση του γένους Phoenix (κωδ. 9370*)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9370* Ονομασία Δάση φοινίκων του γένους Phoenix – Palm groves of Phoenix Καθεστώς Τύπος οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή O τύπος οικοτόπου προτεραιότητας 9370 περιλαμβάνει τα, συχνά παρόχθια, δάση του Phoenix theophrasti. Οικολογικές συνθήκες Τα δάση του Phoenix theophrasti απαντώνται συνήθως σε μισγάγγειες ή ρεματιές σε αλλουβιακά και αμμώδη εδάφη, σε…