Θαλάσσια περιοχή Θράκης (GR1110013)

Κωδικός GR1110013 Ονομασία περιοχής Natura 2000 THALASSIA PERIOCHI THRAKIS – ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΚΗΣ Έκταση 75756.28 ha Περιοχή Θράκη Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου   Περιγραφή Η περιοχή GR1110013 βρίσκεται νότια της Θράκης και περιλαμβάνει μεγάλη θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται στα παράλια της Θράκης. Η περιοχή είναι θαλάσσια και σε αυτήν εκβάλλουν πολλοί ποταμοί (π.χ.…

Κατακλυζόμενα ή μερικώς κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια (κωδ. 8330+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 8330 Ονομασία Κατακλυζόμενα ή μερικώς κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια – Submerged or partially submerged sea caves Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 8330 περιλαμβάνει σπήλαια κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας ή ανοιχτά σ’ αυτήν τουλάχιστον κατά την υψηλή παλίρροια, συμπεριλαμβανομένων των μερικώς βυθισμένων θαλασσίων σπηλαίων. Οικολογικές συνθήκες Ο…