Σύνθετο φύλλο

Σύνθετα φύλλα είναι τα φύλλα που το έλασμά τους δεν είναι ενιαίο, αλλά διαχωρίζεται. Τα επιμέρους πεπλατυσμένα μέρη του φύλλου (τμήματα του ελάσματος) ονομάζονται φυλλάρια.    

Πτεροειδώς σύνθετο

Πτεροειδές εύνθετο είναι το σύνθετο φύλλο που έχει πάνω από 3 φυλλάρια που διατάσσονται σε αντίθετες θέσεις κατά μήκος του άξονα του φύλλου (η διάταξη των φυλλαρίων μοιάζει με αυτή ενός φτερού ή ψαροκόκαλου).