Στάχυς

Στάχυς είμαι μια μη διακλαδιζόμενη ταξιανθία με κεντρικό επιμήκη άξονα στον οποίο υπάρχουν απόδισκα, πλάγια άνθη που ωριμάζουν από τη βάση προς την κορυφή.

Ίουλος

Τι είναι ο ίουλος Είναι μια αρκετά κοινή, χαλαρή και κρεμάμενη ταξιανθία. Τα άνθη είναι αφανή, πολύ μικρά, συνήθως χωρίς σέπαλα, χωρίς πέταλα και απόδισκα. Είναι τοποθετημένα, πάρα πολλά μαζί, πάνω σε χαλαρούς και κρεμάμενους βλαστούς. Συνήθως βρίσκονται στις άκρες κλαδιών και στα φυλλοβόλα είδη συνήθως εκπτύσσονται πριν την έκπτυξη των φύλλων.      …