Οικογένεια Santalaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Santalaceae περιλαμβάνει ποώδη και ξυλώδη φυτά, που μπορεί να είναι χλωροφυλλούχα ή και ημιπαράσιτα ή παράσιτα. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα, απλά. Τα άνθη είναι αφανή, ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα ή μονογενή, 3-6μερή που βγαίνουν μοναχικά ή σε βότρεις ή σε φόβες. Το γυναίκειο αποτελείται από 3-6 καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι κάρυο ή δρύπη.…