Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (κωδ. 92Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 92A0 Ονομασία Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (κωδ. 92Α0+) – Salix alba and Populus alba galleries Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου «Στοές με Salix alba και Populus alba» (Salix alba and Populus alba galleries) (κωδικός 92Α0) περιλαμβάνει παραποτάμια δάση-στοές, στα οποία κυριαρχούν είδη ιτιάς και λεύκας. Δεν περιλαμβάνει άλλους τύπους παρόχθιων…

Salix fragilis

Επιστημονική ονομασία Salix fragilis L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες ιτιά εύθραυστη, crack willow (Αγγλικά)   Το όνομά της «εύθραυστη» το πήρε από τα εύθραυστα κλαδιά της, σε αντίθεση με τις άλλες ιτιές, των οποίων τα κλαδιά είναι συνήθως ευλύγιστα.   Περιγραφή Φυλλοβόλο μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που φτάνει σε ύψος τα 25…

Salix appendiculata

Επιστημονική ονομασία Salix appendiculata Vill. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Malpighiales, Οικογένεια Salicaceae Κοινές ονομασίες ιτιά, mountain pasture willow (Αγγλικά) Συνώνυμα Salix grandifolia Ser.   Περιγραφή Φυλλοβόλος μόνοικος θάμνος ή μικρό δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο), που φτάνει σε ύψος τα 6 μ. Τα νεαρά κλαδιά φέρουν πυκνό σταχτί τρίχωμα και κάτω από το φλοιό, στο ξύλο, φέρει…