Ριζώματα

Τι είναι Πρόκειται για υπόγειους βλαστούς που αναπτύσσονται οριζόντια, μέσα στο έδαφος, σε μικρό βάθος από την επιφάνεια. Στο κάτω μέρος τους σχηματίζονται πολυάριθμες επιγενείς ρίζες ενώ στα γόνατά τους αναπτύσσονται φυλλοφόροι οφθαλμοί από τους οποίους ξεκινούν πολυάριθμα, λεπτά, λεπιοειδή φύλλα. Σε αρκετά φυτά, τα ριζώματα είναι ογκώδεις αποταμιευτικοί σχηματισμοί (π.χ. στους κρίνους – Lilium)…