Μετά τη δασική πυρκαγιά: προσαρμοσμένοι και μη τύποι βλάστησης

Οι δασικές πυρκαγιές Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν την κύρια απειλή και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τα δάση της Μεσογείου. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, 9 στις 10 δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι κυριότερες αιτίες δασικών πυρκαγιών είναι: (α) διάφορες γεωργικές δραστηριότητες (π.χ. κάψιμο ξηρών χόρτων), (β) η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων…