Οικογένεια Fabaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Το ριζικό σύστημα των ψυχανθών (Fabaceae, παλαιότερα ως Leguminosae, Papilionaceae, Caesalpiniacae) είναι συνήθως πασσαλώδες και διεισδύει σε μεγαλύτερο βάθος έναντι αυτών (πάνω από 20 εκ.) χαρίζοντας στα φυτά μεγαλύτερη στηρικτική ικανότητα. Στις ρίζες πολυάριθμων φυτών της τάξεως απαντώνται φυμάτια. Στα κύτταρα των φυματίων αυτών συμβιούν βακτήρια (π.χ. εκπρόσωποι του γένους Rhizobium), ικανά να…