Ψευδομακκί (κωδ. 5350-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 5350 – Ονομασία Ψευδομακκί Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 5350 περιλαμβάνει θαμνώδεις σχηματισμούς, μεταξύ θαμνώνων αείφυλλων πλατύφυλλων (maquis) και θαμνώνων φυλλοβόλων πλατύφυλλων της Βαλκανικής (schibljak), δημιουργούμενοι από την υποβάθμιση του Ostryo-Carpinion στα Βαλκάνια καισ την Ιταλία, με μείξη αειφύλλων και φυλλοβόλων ειδών (θάμνων). Οικολογικές…