Ελληνικά δάση πρίνου (κωδ. 934Α-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 934Α Ονομασία Ελληνικά δάση Πρίνου Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο ελληνικός τύπος οικοτόπου 934Α περιλαμβάνει τους δενδρώδεις σχηματισμούς στους οποίους κυριαρχεί το πουρνάρι (Quercus coccifera). Εκτεταμένες πλήρως ανεπτυγμένες συστάδες υφίστανται σε αρκετές περιοχές της Κρήτης με τα πιο αντιπροσωπευτικά δάση να καταλαμβάνουν κοιλάδες σε υψόμετρο 700…