Επιφυτικό

Φυτικό είδος που φύεται πάνω σε άλλα φυτικά ειδή. Μπορεί να είναι ημιπαρασιτικό (πχ. που μπορεί να μπορεί να φωτοσυνθέσει, αλλά να απορροφά άλλες ουσίες από το φυτό-ξενιστή) ή να είναι παρασιτικό (δηλαδή να παίρνει όλες τις ουσίες από το φυτό-ξενιστή, χωρίς να κάνει φωτοσύνθεση).    

Το πιο ενδιαφέρον φυτό που ανακαλύφθηκε το 2017: παρασιτεί σε μύκητες

  Το είδος Το είδος που ανακαλύφθηκε ονομάζεται Sciaphila sugimotoi και είναι παρασιτικό. Για την ακρίβεια παρασιτεί πάνω σε μύκητες και σε υλικά που είναι προς αποσύνθεση στο έδαφος. Το είδος επειδή παρασιτεί, βρίσκεται σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του κάτω από το έδαφος και αναπτύσσεται μόνο όταν ανθίζει και καρπίζει.     Η ανακάλυψη Η ανακάλυψη…