Μεσογονάτιο διάστημα

Το τμήμα εκείνο του βλαστού που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διαδοχικά γόνατα, ονομάζεται μεσογονάτιο διάστημα. Σε κάποια φυτά, όπως είναι το λάχανο ή το μαρούλι, τα μεσογονάτια διαστήματα είναι εξαιρετικά μικρά ενώ σε άλλα, όπως ο νάρθηκας, τα διαστήματα αυτά είναι αρκετά μεγάλα.     Άρθρα – Πληροφορίες Καράταγλης Στ. Σ. & Κωνσταντίνου Μ.Κ. 2002.…