Οικογένεια Cupressaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Cupressaceae περιλαμβάνει μόνοικα ή δίοικα δέντρα ή θάμνους, που συνήθως είναι ρητινοφόρα. Τα φύλλα είναι σε σπονδύλους, αντίθετα λεπιοειδή ή βελονοειδή. Στην Ελλάδα όλα τα είδη φέρουν καρπό στρόβιλο, ξυλώδη ή δερματώδη (ραγοστρόβιλο).   Τα είδη της οικογένειας Cupressus sempervirens L. Juniperus communis L. subsp. communis Juniperus communis subsp. hemisphaerica (C.…