Οικογένεια Alliaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Alliaceae περιλαμβάνει γεώφυτα με βολβό ή βολβούς που περιβάλλονται από χιτώνες. Τα φύλλα είναι απλά και συνήθως παράρριζα, ενώ μπορεί και να απουσιάζουν. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με γενικό ανθικό τύπο Π3+3Α3+3Γ(3). Η ταξιανθία είναι σκιαδόμορφη και πολλές φορές περιβάλλεται από δυο βράκτια. Ο καρπός είναι τοιχορραγή κάψα. Γνωστά είδη…