Οικογένεια Cornaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Cornaceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά. Τα φύλλα είναι αντίθετα. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα με γενικό ανθικό τύπο Κ4Σ4Α4Γ(2) με υποφυή ωοθήκη. Ο καρπός είναι δρύπη. Στην Ελλάδα το πιο γνωστό είδος της οικογένειας είναι η κρανιά (Cornus mas). Τα είδη της οικογένειας Cornus mas L. Cornus sanguinea L. Cornus sanguinea subsp. australis…

Cornus mas

Eπιστημονική ονομασία Cornus mas L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Cornales, Οικογένεια Cornaceae Κοινές ονομασίες κρανιά, Cornelian cherry, European cornel, Cornelian cherry dogwood (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλος θάμνος ή μικρό δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 8 μ. Οφθαλμοί δυο ειδών: φυλλοφόροι μικροί, επιμήκεις ωοειδής, τριχωτοί και ανθοφόροι μεγαλύτεροι, με ποδίσκο σχεδόν σφαιρικοί. Φύλλα αντίθετα και…