Οξύληκτο

Οξύληκτο είναι ένα εξάρτημα (π.χ. φύλλο, πέταλο) όταν η κορυφή του είναι οξεία (δηλαδή οι δυο πλευρές που τη σχηματίζουν, δημιουργούν γωνία μικρότερη από 90°).    

Αμβλυκόρυφο

Η λέξη αμβλυκόρυφο αναφέρεται στην κορυφή του φύλλου (ή άλλου εξαρτήματος, όπως π.χ. πέταλα, σέπαλα κλπ.), όταν αυτή (δηλαδή οι δυο πλευρές-παρυφές του φύλλου που ενώνονται για να σχηματίσουν την κορυφή) σχηματίζει γωνία άνω των 90 μοιρών.