Κολλέγχυμα

Δομή Το κολλέγχυμα είναι ιστός με μικρή μηχανική αντοχή. Συγκροτείται από ένα είδος κυττάρων που έχουν παχιά, μη αποξυλωμένα, τοιχώματα. Οι πηκτινικές ενώσεις μάλιστα που περιέχονται στα τοιχώματα των κυττάρων αυτών αλλά και η στίλβουσα εμφάνιση των τοιχωμάτων έχουν και την ευθύνη για την ονομασία του ιστού (κόλλα + εγχέω). Τόσο η δομή των κυττάρων…