Δάση ελληνικής ελάτης (Abies cephalonica) (κωδ. 951Β-)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 951Β Ονομασία Δάση ελληνικής ελάτης (Abies cephalonica) Καθεστώς Δεν περιλαμβάνεται στους τύπους οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 951Β περιλαμβάνει τα αμιγή ή μεικτά δάση του ενδημικού είδους Abies cephalonica της νότιας Πίνδου, του Παρνασσού, της Κεφαλληνίας και της Πελοποννήσου, εκτός της ζώνης εξάπλωσης της οξιάς (Fagus sylvatica). O συγκριμένος…

Abies cephalonica

  Επιστημονική ονομασία Abies cephalonica Loudon Ταξινόμηση Κλάση Pinatae, Τάξη Pinales, Οικογένεια Pinaceae Κοινές ονομασίες κεφαλληνιακή ελάτη, ελληνική ελάτη, έλατος, Greek fir (Αγγλικά), abeto-da-Grécia (Πορτογαλικά), avet grec (Καταλωνικά)   Το όνομα Abies cephalonica δόθηκε από τον Άγγλο Βοτανικό J.W. Loudon το 1838, όταν το διέκρινε ως διαφορετικό είδος ελάτης, στην Κεφαλονιά.   Περιγραφή Αειθαλές μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) που φτάνει σε…