Σωλήνας κάλυκα

Σωλήνας κάλυκα είναι το τμήμα του κάλυκα που όταν τα σέπαλα εμφανίζονται σαν ένα ενιαίο σώμα (συμφύονται), σχηματίζουν σωλήνα. Συνήθως ο σωλήνας του κάλυκα είναι λοβωτός στην κορυφή και έχει τόσους λοβούς όσα είναι τα σέπαλα.    

Σέπαλα

Τα σέπαλα είναι τα μέρη από τα οποία αποτελείται ο κάλυκας, που μαζί με τα πέταλα (στεφάνη) αποτελούν το περιάνθιο του άνθους. Είναι συνήθως μικρότερα από τα πέταλα, είναι πράσινα και έχουν προστατευτικό ρόλο για το άνθος.      

Επικάλυκας

Επικάλυκας (ή επικαλύκιο) είναι ο πρόσθετος καλυκοειδής σπόνδυλος ανθικών μερών ακριβώς κάτω από τον κάλυκα (δηλαδή από τα σέπαλα). Οι επιμέρους λοβοί μοιάζουν με τα σέπαλα και καλούνται επισέπαλα.