Οικογένεια Caryophyllaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Caryophyllacae περιλαμβάνει κυρίως ποώδη είδη. Ο βλαστός έχει κυκλική διατομή και διχοτομική διακλάδωση. Τα φύλλα είναι αντίθετα και φύονται συνήθως σε διογκωμένα γόνατα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με γενικό ανθικό τύπο *Κ5Σ5Α5+5Γ(5). Σε μερικά είδη οι στήμονες είναι σε δυο κύκλους ή το γυναίκειο έχει λιγότερα καρπόφυλλα, ενώ σε άλλα…