Φυλλοκλάδια

Τι είναι Τα φυλλοκλάδια είναι βλαστοί που η όψη τους και μόνο, παραπέμπει σε φύλλο. Πρόκειται για σχηματισμούς που εξυπηρετούν τη φωτοσύνθεση. Η περίπτωση της λαγομηλιάς Ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή της λαγομηλιάς (Ruscus spp.) που στο κέντρο σχεδόν κάθε φυλλοκλάδιου εμφανίζεται ένα μικρό φύλλο από τη μασχάλη του οποίου αναπτύσσονται τα άνθη και, στη συνέχεια,…