Φυλλώδιο

Τι είναι Τα φυλλώδια είναι μεταμορφωμένα φύλλα δικοτυλήδονων φυτών που προέρχονται από την υπερβολική ανάπτυξη και διαπλάτυνση του μίσχου με αντίστοιχη μείωση του μεγέθους του φύλλου. Ρόλος Είναι φωτοσυνθετικά όργανα, με ανθεκτική δομή, λόγω του σκληρεγχύματος που περιέχουν και είναι ανάλογα με τα κλαδώδια, τις διαφοροποιήσεις εκείνες του βλαστού που μοιάζουν με φύλλα.   Άρθρα…

Φύλλο

Τα φύλλα είναι τα όργανα ελέγχου της διαπνοής. Ένα άλλο, σημαντικό μέρος του νερού, θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να υποστεί φωτόλυση και να αξιοποιηθεί για τη φωτοσύνθεση.   Η εξωτερική μορφολογία του φύλλου Μορφολογικά, στο φύλλο διακρίνονται κατά κανόνα, τη βάση με την οποία προσαρτάται στον βλαστό, τον μίσχο που μεταφέρει τον αγωγό ιστό από τον…

Σπάθη

Βράκτιο που περιβάλλει την ταξιανθία σπάδικα. Το βράκτιο αυτό μπορεί να φέρει και έντονα χρώματα για την προσέλκυση εντόμων.    

Παράφυλλα

Ζεύγος φυλλοειδών αποφύσεων, που βρίσκονται στη βάση του μίσχου των φύλλων. Τα παράφυλλα εμφανίζουν ποικιλομορφία μεταξύ των ειδών και μπορούν να μεταμορφωθούν σε αγκάθια, αδένες, λέπια ή τρίχες.      

Νήμα

Νήμα είναι το μέρος του στήμονα που φέρει στην κορυφή του τον ανθήρα. Πολλές φορές συγχέεται με το νηματοειδές, που αναφέρεται σε σχήμα οποιουδήποτε εξαρτήματος που έχει τη μορφή κλωστής.