Οικογένεια Ericaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Ericaceae περιλαμβάνει θαμνώδη και αειθαλή φυτά. Τα φύλλα είναι δερματώδη, μερικές φορές λεπιοειδή ή βελονοειδή. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα ή ελαφρά ζυγόμορφα, αρρενοθήλεα, 4-5μερή. Τα σέπαλα είναι ελεύθερα ή ενωμένα και τα πέταλα είναι συνήθως ενωμένα. Οι στήμονες είναι συνήθως διπλάσιοι των πετάλων και το γυναίκειο αποτελείται από 5 καρπόφυλλα. Ο…