Φύλλα εναλλασσόμενα

Φύλλα εναλλασσόμενα είναι τα φύλλα με διάταξη εναλλάξ όπου το κάθε φύλλο φύεται σε διαφορετική θέση από τα άλλα, δηλαδή ένα φύλλο σε κάθε γόνατο. Υπάρχουν δυο κατηγορίες εναλλασσόμενων φύλλων: η σπειροειδής διάταξη, όταν οι βάσεις των φύλλων σχηματίζουν μια νοητή σπείρα πάνω στο βλαστό, και η δίσειρη διάταξη όταν οι βάσεις των φύλλων σχηματίζουν δυο…