Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης (κωδ. 91CA+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 91CA Ονομασία Δάση δασικής πεύκης της Βαλκανικής και της Ροδόπης – Rhodopide and Balkan Range Scots pine forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 91CA περιλαμβάνει τα δάση δασικής πεύκης (Pinus sylvestris). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου 91CA απαντάται σε ξηρά πυριγενή και ασβεστολιθικά πετρώματα. Συνήθως κυριαρχείται από…

Pinus sylvestris

Επιστημονική ονομασία Pinus sylvestris L. Ταξινόμηση Κλάση Pinatae, Τάξη Pinales, Οικογένεια Pinaceae Κοινές ονομασίες δασική πεύκη, κόκκινο πεύκο, Scots pine (Αγγλικά), Cocha Koxa (Ρώσικα) Συνώνυμα Pinus armena K.Koch, Pinus fominii Kondr., Pinus kochiana K.Koch, Pinus rubra Mill., Pinus sosnowskyi Nakai   Περιγραφή Αειθαλές μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) που φτάνει σε ύψος τα 40 μ. Κόμη σε νεαρή ηλικία κωνική, ενώ αργότερα…