Οικογένεια Cornaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Cornaceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά. Τα φύλλα είναι αντίθετα. Τα άνθη είναι αρρενοθήλεα με γενικό ανθικό τύπο Κ4Σ4Α4Γ(2) με υποφυή ωοθήκη. Ο καρπός είναι δρύπη. Στην Ελλάδα το πιο γνωστό είδος της οικογένειας είναι η κρανιά (Cornus mas). Τα είδη της οικογένειας Cornus mas L. Cornus sanguinea L. Cornus sanguinea subsp. australis…