Χλωρέγχυμα

Ο ιστός Το φωτοσυνθετικό παρέγχυμα είναι ο πιο συνήθης τύπος ιστού στα υπέργεια όργανα των φυτών και ειδικά σε αυτά με πρωτογενή δομή. Ο νεαρός βλαστός, τα φύλλα με εξαίρεση ελάχιστες διαφοροποιήσεις τους, τμήματα του άνθους και ο νεαρός καρπός περιέχουν άφθονο φωτοσυνθετικό παρέγχυμα, που διακρίνεται μακροσκοπικά, καθώς δίνει το πράσινο χρώμα. Εντοπίζεται συνήθως λίγο…