Οικογένεια Celastraceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Celastraceae περιλαμβάνει ξυλώδη φυτά. Τα φύλλα είναι απλά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα (ή μονογενή), 4-5μερή. Η ωοθήκη είναι επιφυής. Ο καρπός είναι κάψα, ράγα ή δρύπη. Τα πιο κοινά είδη στην Ελλάδα είναι αυτά του γένους Euonymus. Τα είδη της οικογένειας Euonymus europaeus L. Euonymus latifolius Mill. Euonymus verrucosus Scop.…