Οικογένεια Campanulaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Campanulaceae περιλαμβάνει ποώδη φυτά. Τα φύλλα είναι εναλλασσόμενα. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, 5μερή. Τα σέπαλα είναι ενωμένα με την ωοθήκη και  παραμένουν μετά την άνθηση. Τα πέταλα είναι συμφυόμενα. Η ωοθήκη είναι υποφυής με 3 ή πιο σπάνια 2-5 καρπόφυλλα. Ο καρπός είναι κάψα. Τα είδη της οικογένειας Asyneuma canescens…