Οικογένεια Asphodelaceae

Γενικά χαρακτηριστικά Η οικογένεια Asphodelaceae περιλαμβάνει ποώδη ή και σαρκώδη, κακτόμορφα φυτά. Τα άνθη είναι ακτινόμορφα, αρρενοθήλεα, με γενικό ανθικό τύπο Π3+3Α3+3Γ(3). Ο καρπός είναι τοιχορραγή κάψα. Γνωστά είδη της οικογένειας αυτή στην Ελλάδα είναι οι ασφόδελοι. Τα είδη της οικογένειας Aloe vera (L.) Burm. f. Asphodeline brevicaulis (Bertol.) Baker Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb. Asphodeline…