Δάση με Quercus ilex ή/και Quercus rotundifolia (κωδ. 9340+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9340 Ονομασία Δάση με Quercus ilex ή/και Quercus rotundifolia – Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9340 περιλαμβάνει δάση κυριαρχούμενα από το είδος Quercus ilex (το Quercus rotundifolia αναφέρεται για τη δυτική Ευρώπη). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου απαντάται στην ευμεσογειακή ζώνη…

Quercus ilex

Eπιστημονική ονομασία Quercus ilex L. Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Fagales, Οικογένεια Fagaceae Κοινές ονομασίες αριά, άρια, holm oak (Αγγλικά)   Περιγραφή Αειθαλές μόνοικο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) που φτάνει σε ύψος τα 20 μ. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή, δερματώδη, 3-8 εκ., με μίσχο έως 1,5 εκ., και έλασμα στενά ωοειδές, με την κάτω επιφάνεια να φέρει…

Sorbus aria

Eπιστημονική ονομασία Sorbus aria (L.) Crantz Ταξινόμηση Κλάση Magnoliopsida, Τάξη Rosales, Οικογένεια Rosaceae Κοινές ονομασίες σορβιά άρια, λευκή σορβια, αγριοκυδωνιά, τροκκιά, whitebeam, common whitebeam (Αγγλικά)   Περιγραφή Φυλλοβόλο δέντρο (βιοτική μορφή P, φανερόφυτο) ύψους μέχρι 25 μ. Φύλλα κατ’εναλλαγή, 5-12 εκ., έμμισχα, με έλασμα ωοειδές έως και ελλειψοειδές, με την κάτω επιφάνεια να φέρει πυκνό…