Δραστηριότητες που μπορεί να απειλήσουν την ύπαρξη ειδών φυτών σε εποχικά λιμνία

Δραστηριότητες στην ύπαιθρο με τετρακίνητα οχήματα Άνθρωποι που αγαπούν τη φύση, αλλά και την τετρακίνηση, οργανώνονται σε ομάδες, συλλόγους και κάνουν εξορμήσεις σε διάφορες περιοχές, ορεινές και μη με τα οχήματά τους. Πολλές φορές όμως δεν λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Με τετρακίνητα οχήματα διασχίζουν εποχιακές λίμνες, απόκρημνες πλαγιές, αμμώδεις παραλίες.      …

Κατάλογος και κωδικοί των απειλών και των πιέσεων τύπων οικοτόπων και ειδών

A – A – Agriculture – Γεωργία A01 – A – Conversion into agricultural land (excluding drainage and burning) – Μετατροπή σε γεωργική γη (εξαιρουμένης της αποστράγγισης και της χρήσης της φωτιάς ως μέσο διαχείρισης) Παράδειγμα 1 A02 – A – Conversion from one type of agricultural land use to another (excluding drainage and burning)…