Μίσχος

Που βρίσκεται Ο μίσχος είναι ο “ενδιάμεσος” μεταξύ βλαστού και φύλλου. Δομή Είναι ουσιαστικά ο φορέας της ηθμαγγειώδους δεσμίδας που, καθώς κινείται στον βλαστό, κάμπτεται και στρέφεται προς το εξωτερικό του, προκειμένου, μέσω του μίσχου, να μπει στο φύλλο και να το τροφοδοτήσει. Η ηθμαγγειώδης δεσμίδα, μέσα στον μίσχο, κινείται προς το φύλλο με την…