Αερέγχυμα

Λειτουργία Το αερέγχυμα είναι μια διαφοροποίηση του παρεγχυματικού ιστού που έχει εξειδικευμένο ρόλο, την αποθήκευση αέρα είτε για την παροχή οξυγόνου είτε για τη στήριξη στην επιφάνεια του νερού στα υδρόβια φυτά.     Δομή Τα κύτταρα στο αερέγχυμα συνδέονται με τέτοιο τρόπο που δίνει τη δυνατότητα σχηματισμού μεγάλων μεσοκυττάριων χώρων. Τις περισσότερες φορές έχουν…

Υδατέγχυμα

Λειτουργία Είναι μια μορφή παρεγχύματος τα κύτταρα του οποίου συγκρατούν μεγάλη ποσότητα νερού. Για να το επιτύχουν αυτό συγκεντρώνουν συνήθως μεγάλες ποσότητες βλέννας (μουκοπρωτεϊνών). Η βλέννα αυτή μπορεί να παραμένει μέσα στο χυμοτόπιο ή να εκκρίνεται στον μεταξύ τοιχώματος και εφυμενίδας διαμορφούμενο χώρο. Χαρακτηριστικό είναι το υδατέγχυμα σε όλα σχεδόν τα κακτοειδή (ζουν σε ξηρές…