Δάση με Quercus ilex ή/και Quercus rotundifolia (κωδ. 9340+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 9340 Ονομασία Δάση με Quercus ilex ή/και Quercus rotundifolia – Quercus ilex and Quercus rotundifolia forests Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου 9340 περιλαμβάνει δάση κυριαρχούμενα από το είδος Quercus ilex (το Quercus rotundifolia αναφέρεται για τη δυτική Ευρώπη). Οικολογικές συνθήκες Ο τύπος οικοτόπου απαντάται στην ευμεσογειακή ζώνη…