Ράγα

Ράγα είναι ο σαρκώδης αδιάρρηκτος καρπός, συνήθως πολύσπερμος (γνωστοί καρποί είναι η ράγα του σταφυλιού, η ντομάτα, το αγγούρι κλπ.)      

Κάρυο

Ξηρός αδιάρρηκτος, μονόσπερμος καρπός που προκύπτει από μονόχωρη ωοθήκη, η οποία αρχικά έφερε μερικά καρπόφυλλα με τις αντίστοιχες σπερμοβλάστες. Από τις σπερμοβλάστες αυτές μόνο η μία μετατράπηκε σε σπέρμα και οι υπόλοιπες εκφυλίστηκαν. Οι καρποί αυτοί μπορούν να φέρουν και διάφορα εξαρτήματα όπως κύπελλα (όπως π.χ. στα βαλανίδια), πτερύγια (όπως πχ. στα δισαμάρια των σφενδαμιών).    …

Δρύπη

Η δρύπη είναι σαρκώδης, αδιάρρηκτος καρπός με ένα ή περισσότερα σπέρματα. Το περικάρπιο αποτελείται από λεπτό δερματώδες εξωκάρπιο, παχύ δερματώδες μεσοκάρπιο και ξυλώδες ενδοκάρπιο.