Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (κωδ. 92Α0+)

Κωδικός τύπου οικοτόπου 92A0 Ονομασία Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba (κωδ. 92Α0+) – Salix alba and Populus alba galleries Καθεστώς Τύπος οικοτόπου της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ   Περιγραφή Ο τύπος οικοτόπου «Στοές με Salix alba και Populus alba» (Salix alba and Populus alba galleries) (κωδικός 92Α0) περιλαμβάνει παραποτάμια δάση-στοές, στα οποία κυριαρχούν είδη ιτιάς και λεύκας. Δεν περιλαμβάνει άλλους τύπους παρόχθιων…