Ιδρύεται, σαν σήμερα το 1992, το δίκτυο Natura 2000

1992 – Ιδρύθηκε το δίκτυο Natura 2000 από το συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προστέθηκε η οδηγία για τα πουλιά (79/409/ΕΟΚ), με την υιοθέτηση της οδηγίας των οικοτόπων. Η οδηγία υποχρέωσε όλα τα κράτη-μέλη να κηρύξουν προστατευόμενες περιοχές ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας και ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης. Στην Ελλάδα περίπου το 35% της χερσαίας έκτασης…

Κυριακή 19 Μαΐου: εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Natura 2000

Το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών του κόσμου και, ταυτόχρονα, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της φύσης. Η Ελλάδα έχει την τύχη να συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο, το οποίο λειτουργεί ως ασπίδα ζωής για απειλούμενα είδη της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας και για…