«Φονίκιον»: το μυστηριώδες αρωματικό φυτό της αρχαίας Κρήτης

Κείμενο: Νίκος Μπέλεχας, Φοιτητής Τμήματος Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. Καρπενησίου   Τι είναι Η αρχαία ελληνική λέξη «φοίνιξ» μπορεί να περιελάβανε επτά διαφορετικές έννοιες: (α) το πορφυρό χρώμα, (β) μυθικά πρόσωπα, (γ) ελληνικά υδρονύμια, (δ) μυθικό πτηνό, (ε) τη χουρμαδιά, (στ) φοινικικό μουσικό όργανο και (ζ) ένα καλλιεργήσιμο δημητριακό/αγρωστώδες. Επομένως η λέξη «φοινίκιον» (ponikijo) θα αναφερόταν…