Τα πιο προβληματικά ξενικά χωροκατακτητικά είδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το τεύχος του 2020

Δημοσιεύτηκε το τεύχος για τα προβληματικά ξενικά και χωροκατακτητικά είδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τα είδη που δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα, μεταξύ των οποίων και η βρωμούσα ή βρωμοκαρυδιά (Ailanthus altissima). To τεύχος μπορείτε να το βρείτε εδώ.