Ένα φυτό που «τρώει» πρόβατα

Το είδος Το Puja chilensis είναι αγγειόσπερμο είδος της οικογένειας Bromeliaceae και είναι αυτοφυές είδος της Χιλής. Φύεται συνήθως σε άνυδρες πλαγιές με βόρειο προσανατολισμό σε υψόμετρο 300-1000 μέτρα και είναι συγγενές είδος με τον ανανά. Φτάνει σε ύψος τα 3,5 μέτρα, είναι πολυετές αειθαλές είδος και ανθίζει πριν πεθάνει (μονοκαρπικό είδος). Έχει αργή ανάπτυξη,…