Λίμνες Χειμαδίτιδα – Ζάζαρη (GR1340005)

Κωδικός GR1340005 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNES CHEIMADITIDA – ZAZARI – ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ – ΖΑΖΑΡΗ Έκταση 3921.50 ha Περιοχή Δυτική Μακεδονία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Βόρα – Λιμν. Δυτ. Μακεδονίας   Σχετίζεται με την περιοχή GR1340008   Περιγραφή Η περιοχή GR1340005 βρίσκεται στη δυτική Μακεδονία, όπου περιλαμβάνει τις λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Η βλάστηση που…

Λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη (GR1340008)

Κωδικός GR1340008 Ονομασία περιοχής Natura 2000 LIMNES CHEIMADITIDA KAI ZAZARI – ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΖΑΖΑΡΗ Έκταση 5137.27 ha Περιοχή Δυτική Μακεδονία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Βόρα – Λιμν. Δυτ. Μακεδονίας   Σχετίζεται με την περιοχή GR1340005   Περιγραφή Η περιοχή GR1340008 βρίσκεται στη δυτική Μακεδονία, όπου περιλαμβάνει τις λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη. Η βλάστηση που…