Όρος Βέρνον – Κορυφή Βίτσι (GR1340006)

Κωδικός GR1340006 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS VERNON – KORYFI VITSI – ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ – ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ Έκταση 8177.35 ha Περιοχή Μακεδονία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Βόρα – Λιμν. Δυτ. Μακεδονίας   Περιγραφή Η περιοχή GR1340006 βρίσκεται στη δυτική Μακεδονία, μεταξύ των πόλεων της Φλώρινας και της Καστοριάς, όπου περιλαμβάνει το όρος Βέρνο με την…