Όρος Βαράσοβα (GR2310005)

Κωδικός GR2310005 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS VARASOVA – ΟΡΟΣ ΒΑΡΑΣΟΒΑ Έκταση 1475.01 ha Περιοχή Αιτωλοακαρνανία Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου   Περιγραφή Η περιοχή GR2310005 βρίσκεται στη νοτιοδυτική Στερεά Ελλάδα και περιλαμβάνει το όρος Βαράσοβας, όπου κυριαρχεί η μακκία βλάστηση.     Τύποι οικοτόπων Οι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που απαντώνται στην…