Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός κόλπος – Μεσοχώρι Σπερχειού (GR2440002)

Κωδικός GR2440002 Ονομασία περιοχής Natura 2000 KOILADA KAI EKVOLES SPERCHEIOU – MALIAKOS KOLPOS – MESOCHORI SPERCHEIOU – ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ – ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ Έκταση 46327.24 ha Περιοχή Στερεά Ελλάδα Προστασία SCI Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης   Σχετίζεται με την περιοχή GR2440005   Περιγραφή Η περιοχή GR2440002 βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα…

Κάτω Ρους και εκβολές Σπερχειού ποταμού (GR2440005)

Κωδικός GR2440005 Ονομασία περιοχής Natura 2000 KATO ROUS KAI EKVOLES SPERCHEIOU POTAMOU – ΚΑΤΩ ΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ Έκταση 10990.54 ha Περιοχή Στερεά Ελλάδα Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης   Σχετίζεται με την περιοχή GR2440002   Περιγραφή Η περιοχή GR2440005 βρίσκεται στη Στερεά Ελλάδα και περιλαμβάνει τον Μαλιακό Κόλπο. Η φυσική βλάστηση…