Αισθητικό δάσος Όσσας (GR1420003)

Κωδικός GR1420003 Ονομασία περιοχής Natura 2000 AISTHITIKO DASOS OSSAS – ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ Έκταση 19240.39 ha Περιοχή Θεσσαλία Προστασία SCI – SPA Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου   Σχετίζεται με την περιοχή GR1420007   Περιγραφή Η περιοχή GR1420003 βρίσκεται στη Θεσσαλία, όπου και περιλαμβάνει το Αισθητικό Δάσος της Όσσας. Στα χαμηλά υψόμετρα της περιοχής απαντώνται…

Όρος Όσσα (GR1420007)

Κωδικός GR1420007 Ονομασία περιοχής Natura 2000 OROS OSSA – ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ Έκταση 23847.41 ha Περιοχή Θεσσαλία Προστασία SPA Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου   Σχετίζεται με την περιοχή GR1420003   Περιγραφή Η περιοχή GR1420007 βρίσκεται στη Θεσσαλία, όπου και περιλαμβάνει τον όρεινο όγκο της Όσσας. Στα χαμηλά υψόμετρα της περιοχής απαντώνται θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων (με…